μεσιτικό γραφείο
μηχανικών
+30 2311 284 646
info@civilhome.gr

Οικοδομικές άδειες-Άδειες δόμησης

Αναλαμβάνουμε το πλήρες πακέτο της έκδοσης άδειας δόμησης από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας για οποιαδήποτε στεγαστική σας ανάγκη, σύμφωνα με το νόμο 4030/2011 με τον οποίο άλλαξε ο τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών.

Με προσεκτική καταγραφή των απαιτήσεων του εκάστοτε πελάτη, την συνεχή συνεργασία μηχανικών (πολιτικός, αρχιτέκτονας, μηχανολόγος), και την χρήση τρισδιάστατων σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D, ο πελάτης γνωρίζει το τελικό αποτέλεσμα από την φάση του σχεδιασμού και μπορεί να προτείνει οποιαδήποτε αλλαγή, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα από μελλοντικές αναθεωρήσεις.

Στο πακέτο άδειες δόμησης περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοπογραφική αποτύπωση,
 • Αρχιτεκτονική μελέτη, επίβλεψη,
 • Στατική μελέτη, επίβλεψη,
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης,
 • Μηχανολογικές μελέτες, επίβλεψη,
 • Απαραίτητα έγγραφα, τεχνικές εκθέσεις,
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας έκδοσης άδειας δόμησης.

 

Διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης

 Η σειρά των ενεργειών που ακολουθείται για την έκδοση της άδειας δόμησης είναι:

 1. Εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος,
 2. Βεβαιώσεις λοιπών υπηρεσιών όπου απαιτούνται(Αρχαιολογία, Δασαρχείο, κλπ),
 3. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός,
 4. Κατάθεση φακέλου για έγκριση δόμησης,
 5. Έλεγχος από Υπηρεσία Δόμησης,
 6. Στατική μελέτη,
 7. Μηχανολογικές μελέτες,
 8. Φορολογικά,
 9. Έλεγχος για έκδοση άδειας δόμησης.

 

Έλεγχος των εργασιών δόμησης

Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται με άδεια δόμησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια. Ο αριθμός των ελέγχων καθορίζεται ανάλογα με το είδος του έργου που προβλέπεται από την άδεια και γίνεται σε τρία στάδια κατασκευής:

 1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου. Ο έλεγχος αφορά στην τήρηση του ξυλότυπου, του βάθους θεμελίωσης, της θέσης, των πλαγίων αποστάσεων και των διαστάσεων του κτιρίου.
 2.  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας. Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, το ύψος, τη θέση του κτιρίου, το είδος της τοιχοποιίας, της θερμομόνωσης του κτιρίου, την τήρηση του εύρους του αντισεισμικού αρμού, τις διαστάσεις των εξωστών και την υποδομή εγκαταστάσεων.
 3. Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου. Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, τις όψεις, το συνολικό ύψος, τις διαστάσεις των ημιυπαιθρίων χώρων, τις τελικές στάθμες, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις.

Η επιλογή του ελεγκτή δόμησης γίνεται τυχαία με ηλεκτρονική κλήρωση από την ειδική υπηρεσία επιθεωρητών δόμησης.

 

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας-48ώρη έγγραφη ενημέρωση

 Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι περιορισμένες και μικρές. Στις περιπτώσεις αυτές αντί της άδειας δόμησης εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι:

 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
 • Λειτουργική συνένωση χώρων.
 • Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
 • Αντικατάσταση στέγης.
 • Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
 • Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης.
 • Κατασκευή πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών.
 • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό.
 • Γεωτρήσεις νερού και αντλιτικές εγκαταστάσεις-κτίσματα.
 • Τοποθέτηση ικριωμάτων.
 • Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τμ.
 • Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, με επιφάνεια μέχρι 15τμ.
 • Τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Κοπή δένδρων.

Προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης και γνωστοποίηση στο οικείο αστυνομικό τμήμα απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

 • Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του.
 • Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.
 • Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή, ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
 • Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
 • Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων  ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφισταμένων κτιρίων χωρίς  χρήση ικριωμάτων.

 

Επιστροφή
© CIVIL HOME - ALL RIGHTS RESERVED   |   DESIGNED BY SEVENLOFT