μεσιτικό γραφείο
μηχανικών
+30 2311 284 646
info@civilhome.gr

Τακτοποίηση αυθαιρέτων με το Νόμο 4178/2013

Τον Αύγουστο του 2013 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4178/2013, για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιότερο νόμο 4014/2011.  Από την δημοσίευση τους απαγορεύεται και είναι τελείως άκυρη η μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Συγκεκριμένα, σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για κάθε ακίνητο ότι δεν έχει αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατεστημένες χρήσεις, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες χρήσεις έχουν τακτοποιηθεί, εκτός ορισμένων περιπτώσεων που δεν χρήζουν τακτοποίησης.

 

Απαγόρευση υπαγωγής

Απαγορεύεται η ένταξη στο νόμο για κατηγορίες αυθαιρέτων οι οποίες βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, αιγιαλό και παραλία, ρέματα, εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο και σε περιοχές όπου δεν επιτρεπόταν η εν λόγω χρήση γης του αυθαιρέτου, με ορισμένες εξαιρέσεις.

 

Οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση

Με το νέο νόμο υπάρχουν προϋποθέσεις οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν:

 • κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας που είναι κτισμένα προ του 1975,
 • κτίσματα προ του έτους 1983,
 • μικροπαραβάσεις (BBQ, πέργκολα, μικρές αλλαγές διαστάσεων κτιρίου, αλλαγή θέσης κτιρίου κ.ά.),
 • κτίσματα με υπέρβαση δόμησης έως 40%. Εν αντιθέσει στα κτίσματα με υπέρβαση δόμησης άνω του 40% και στα κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια, αναστέλλεται η κατεδάφιση για 30 χρονιά, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης,
 • αυθαίρετες κατασκευές  ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης με τους νόμους 4014/2011, 3843/2010, 3775/2009, μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου.

 

Ειδικές περιπτώσεις – μειωμένο πρόστιμο

Σημαντικές είναι οι μειώσεις προστίμου που παρέχει ο νόμος 4178/2013 για τις κατηγορίες αυθαιρέτων:

 • που κατασκευάστηκαν σε κτήρια με επικρατούσα χρήση κατοικία πριν από το έτος 1975, όπου καταβάλλεται το πρόστιμο των 500€ ανεξαρτήτου εμβαδού κτίσματος,
 • που κατασκευάστηκαν πριν το έτος 1983 και το πρόστιμο υπολογίζεται με έκπτωση 85%,
 • μικροπαραβάσεων ανεξαρτήτου πλήθους, που καταβάλλεται το ποσό των 500€,
 • αλλαγής χρήσης εντός νομίμου περιγράμματος, όταν δεν επέρχεται υπέρβαση δόμησης.

 

Ειδικές ομάδες πληθυσμού

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για ειδικές ομάδες πληθυσμού, με μειώσεις από 30% έως 85% του συνολικού προστίμου, όπως:

 • άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες,
 • άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με συγκεκριμένο όριο εισοδήματος,
 • παλλινοστούντες και ομογενείς,
 • πολύτεκνοι,
 • τρίτεκνοι και μονογονεϊκές οικογένειες, με συγκεκριμένο όριο εισοδήματος,
 • μακροχρόνια άνεργοι.

 

Τρόπος καταβολής προστίμου

Επίσης διευκόλυνση παρέχεται και στον τρόπο καταβολής του προστίμου με τις δόσεις αποπληρωμής να φτάνουν τις 102 για δηλώσεις που θα γίνουν το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του νόμου, τις 84 για δηλώσεις στο δεύτερο εξάμηνο και 60 δόσεις  στο τρίτο εξάμηνο. Με την εφάπαξ καταβολή το πρόστιμο μειώνεται κατά 20%, ενώ με την αποπληρωμή του 30% μειώνεται κατά 10%.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη(Ταυτότητα, ΑΦΜ-ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο),
 2. Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας,
 3. Ε9, και λοιπά φορολογικά έγγραφα,
 4. Αντίγραφα σχεδίων φακέλου πολεοδομίας.

 

 

 

Επιστροφή
© CIVIL HOME - ALL RIGHTS RESERVED   |   DESIGNED BY SEVENLOFT