μεσιτικό γραφείο
μηχανικών
+30 2311 284 646
info@civilhome.gr

Τοπογραφικές εργασίες

Το γραφείο μας εκπονεί τοπογραφικές αποτυπώσεις μικρών ή μεγάλων εκτάσεων, αγροτεμαχίων, οικοπέδων σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου με τη χρήση εξοπλισμού ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας (δορυφορικό δέκτη GPS, γεωδαιτικός σταθμός laser). Αναλαμβάνονται τοπογραφικές εργασίες για:

 • Συμβόλαια, δικαιοπραξίες.
 • Οικοδομικές άδειες.
 • Κτηματολόγιο.
 • Δασαρχείο.
 • Χαράξεις τεχνικών έργων.
 • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών.
 • Κατατμήσεις ιδιοκτησιών.
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών.

 

Προδιαγραφές

Τα τοπογραφικά διαγράμματα είναι πλήρη, ακριβή και τηρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκάστοτε περίπτωση. Στα διαγράμματά μας περιλαμβάνονται κατά περίπτωση:

 • Αποτύπωση και χαρακτηρισμός όμορων,
 • Οι θέσεις και οι διαστάσεις των κτισμάτων εντός του αποτυπωμένου τμήματος,
 • Οι δρόμοι και οι θέσεις των καλωδίων και εναέριων δικτύων και ρεμάτων,
 • Υψόμετρα στις κορυφές και σε χαρακτηριστικά σημεία,
 • Διαστάσεις πλευρών, προσανατολισμός και πίνακας συντεταγμένων,
 • Αποσπάσματα από ρυμοτομικά σχέδια, όρια οικισμού ή χάρτη ΓΥΣ,
 • Οδοιπορικό σκαρίφημα,
 • Πολεοδομικά όρια – γραμμές,
 • Όροι δόμησης,
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.651/77,
 • Εξάρτηση από το Εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87.
Επιστροφή
© CIVIL HOME - ALL RIGHTS RESERVED   |   DESIGNED BY SEVENLOFT