μεσιτικό γραφείο
μηχανικών
+30 2311 284 646
info@civilhome.gr

Εκτιμήσεις ακινήτων

Η εκτίμηση ακινήτων αφορά τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των ακινήτων. Η τιμή αυτή  καθορίζεται από την αξία αναγκαστικής ρευστοποίησης, την ανώτατη εμπορική αξία, και την αντικειμενική αξία ενός ακινήτου.

Για την εκτίμηση ενός ακινήτου  αρχικά εξετάζονται τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Στην συνέχεια γίνεται έρευνα για τα συγκριτικά μεγέθη ανάλογων ακινήτων στην περιοχή, καθώς και πρόσφατες συναλλαγές. Τέλος γίνεται η εκτίμηση της αξίας με την χρήση της κατάλληλης μεθόδου ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακίνητου αλλά και της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

Επιστροφή
© CIVIL HOME - ALL RIGHTS RESERVED   |   DESIGNED BY SEVENLOFT